Kanalizace a ČOV Nesovice

Objednatel:
Obec Nesovice
Termín provedení:
06∕2013 - 11∕2014
Cena (bez dph):
89 834 000,00