Vodohospodářské stavby

  • Výstavba vodních nádrží, poldrů
  • Rekonstrukce a odbahnění vodních nádrží
  • Výstavba ochranných hrází včetně objektů
  • Hrazení bystřin
  • Rekultivace skládek