Dopravní stavby

Polní cesta „K Mušlovu v k.ú. Mikulov na Moravě“

Objednatel:
Česká Rebublika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
07/2014 - 04/2015
Cena:
14 584 000,00 Kč

Lesní cesty v k.ú. Kurdějov

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Provedení:
07/2015 - 10/2015
Cena:
3 204 000,00 Kč

Zpevněná manipulační plocha Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.

Objednatel:
KAMPARA s.r.o.
Provedení:
07/2015 - 08/2015
Cena:
2 263 000,00 Kč

Polní cesty HC1,HC5, HC6, HC7,HC9 v k.ú. Olešnice na Moravě

Objednatel:
Česká Republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
03∕2014 - 10∕2014
Cena:
9 817 000,00

LC Porážky

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Provedení:
09∕2013 - 07∕2014
Cena:
7 240 000,00

Polní cesty C1, C2 Chrtníč

Objednatel:
Česká Republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
10∕2013 - 07∕2014
Cena:
7 505 000,00

Rekonstrukce lesní komunikace v k.ú. Pavlov u Herálce

Objednatel:
Obec Herálec
Provedení:
05∕2016 - 06∕2017
Cena:
5 540 000,00

Polní cesty v k.ú. Kuničky

Objednatel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Provedení:
09∕2016 - 06∕2017
Cena:
7 401 000,00

Lesní cesta Karlova Louka 2017 - realizace stavebních prací

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Provedení:
06∕2017 - 09∕2017
Cena:
5 356 000,00

Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka

Objednatel:
Statutární město Brno
Provedení:
2/2020 - 6/2020
Cena:
17 830 000,00 Kč