Vodohospodářské stavby

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,0-3,030

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.
Provedení:
11/2016 - 11/2018
Cena:
16 443 000,00 Kč

DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
08/2018 - 12/2019
Cena:
899 000,00 EUR

Realizace SZ Třanovice - 1. etapa

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
02/2014 - 09/2014
Cena:
19 093 000,00 Kč

Revitalizace prvku ÚCES - LBC Pastvisko

Objednatel:
Obec Kovalovice
Provedení:
10/2015 - 11/2015
Cena:
1 490 000,00 Kč

Prušánka, Dolní Bojanovice - úprava koryta

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
10/2017 - 10/2018
Cena:
15 940 000,00

Vodní nádrž Osvětimany

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Provedení:
09∕2016 - 07∕2017
Cena:
8 955 000,00

Račice - Pístovice, Rybník Srdíčko - oprava

Objednatel:
Obec Račice - Pístovice
Provedení:
08∕2015 - 04∕2016
Cena:
5 588 000,00

Protipovodňová opatření Pohořelice u Napajedel

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Provedení:
08∕2016 - 04∕2017
Cena:
12 843 000,00

Ochranná nádrž N1, v k.ú. Topolná a Komárov

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
08∕2016 - 04∕2017
Cena:
9 182 000,00

Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice - Mezivodí

Objednatel:
Obec Křenovice
Provedení:
04∕2014 - 09∕2015
Cena:
14 846 000,00

Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
4/2020 - 11/2020
Cena:
24 760 000,00 Kč