Akciová společnost Ekostavby Brno

vznikla v roce 1992 a je přímým nástupcem bývalého stavebního závodu Jihomoravských státních lesů v Brně.
Do začátku své samostatnosti firma převzala více jak třicetileté zkušenosti pracovníků a kvalitní technické vybavení s hlavním zaměřením na provádění všech druhů lesnických staveb.

Proč si nás vybrat?

Jsme firma s 30letou tradicí

Dáváme důraz na dokonalé technické řešení zakázek

Využíváme současné moderní technologie

Garantujeme šetrnost k životnímu prostředí

Nabízíme spolupráci v oblasti spolufinancování staveb

Naší nejvyšší prioritou je spokojený zákazník

Aktuality

HLEDÁME - stavbyvedoucí

Pro naši společnost realizující stavby vodohospodářské, dopravní a inženýrské, působící převážně v rámci Jihomoravského kraje hledáme stavbyvedoucího.

Pokračovat

HLEDÁME - přípravář-rozpočtář

Pro naši společnost realizující stavby vodohospodářské, dopravní a inženýrské, působící převážně v Jihomoravském kraji hledáme přípraváře-rozpočtáře   

Pokračovat

Právě probíhá

Zástavba lokality u ČOV Dubňany

Objednatel:
Město Dubňany
Provedení:
04/2022 -
Cena:
14 669 721,49 Kč

Průmyslová zóna - komunikace a splašková kanalizace

Objednatel:
Městys Krucemburk
Provedení:
04/2022 -
Cena:
18 293 557,16 Kč

Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
03/2022 -
Cena:
18 075 819,86 Kč

Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
08/2022 -
Cena:
11 353 286,22

Revitalizace toku Potůček a slepých ramen v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic

Objednatel:
Obec Cvrčovice
Provedení:
06/2021 -
Cena:
24 690 938,95 Kč

Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
06/2021 -
Cena:
77 883 681,17

Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 Bralová část, k.ú. Střílky

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
09/2022 -
Cena:
8 474 297,72 Kč

Protipovodňová opatření a hrazení bystřin v k.ú. Hošťálková

Objednatel:
Marland s.r.o.
Provedení:
10/2022 -
Cena:
9 962 584,58 Kč

Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
09/2022 -
Cena:
7 493 554,55 Kč

LC Kucejova

Objednatel:
LESY KOMŇA s.r.o.
Provedení:
Cena:
5 404 889,12 Kč

Rekonstrukce LC Suchá Loz – I. Etapa

Objednatel:
Obec Suchá Loz
Provedení:
Cena:
5 844 317,42 Kč