Víceúčelové hřiště v obci Chvalkovice

Objednatel:
Obec Chvalkovice
Termín provedení:
04/2015 - 06/2015
Cena (bez dph):
1 135 000,00 Kč

Demontáž původních prvků a úprava pláně - 428 m2, podklad pod hřiště z umělého povrchu z drceného kameniva 428 m2, osazení záhonových obrubníků do lože - 90 m, realizace umělé trávy jako sportovního povrchu - 428 m2 vč. lajnování 310 m, sportovní vybavení na tenis, volejbal, malou kopanou a basketbal.