Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně (změně podoby) listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů

Představenstvo společnosti Ekostavby Brno, a. s. se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 46974687, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 911 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že valná hromada společnosti konaná dne 30. 8. 2016 rozhodla o přeměně (změně podoby) všech kmenových akcií listinných akcií na jméno na zaknihované akcie.

 

Výzva akcionářům společnosti k odevzdání akcií