Pozvánka na jednání valné hromady společnosti Ekostavby Brno, a.s.

Představenstvo společnosti Ekostavby Brno, a.s. se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 469 74 687, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl.  911, svolává valnou hromadu společnosti na den 30. září 2019 v 13.00 hod v sídle společnosti.

 

 

Pozvánka na jednání valné hromady společnosti Ekostavby Brno, a.s.