Reference > Vodohospodářské stavby

VD Brno - oprava dlažeb regulace v podhrází na PB

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Termín provedení: 09/2014 - 04/2015
Cena : 5 639 857,00 Kč bez DPH

Oprava opevnění na pravém břehu - sejmutí ornice, odstranění dřevin (kácení, odstranění pařezů), základové železobetonové pasy (bednění, armování, betonáž), stabilizace patek použitím drátokošů, opevnění svahu lomovým kamenem (přespárování, pokládka do betonového lože), vysvahování břehů, ohumusování, osetí, výsadba dřevin.
 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.