Reference > Vodohospodářské stavby

Tečovice - zvodlnělý poldr a obnova mokřadu s revitalizací

Objednatel: Obec Tečovice
Termín provedení: 11/2014 - 09/2015
Cena : 6 163 000,00 Kč bez DPH

Sypaná hráz se spodní výpustí a bezpečnostním přelivem - sejmutí ornice - 2060 m3, vykopávky v zemníku na suchu - 3024 m3, hloubení jam nezapažených 2 252 m3, hloubení rýh šíře do 2 m - 283 m3, svahování v zářezech - 1 032 m2, svahování násypů 1 850 m2, založení lučního trávníku výsevem - 19 152 m2, trativody z drenážních trubek - 628 m, konstrukce vodních staveb z mrazuvzdorného  železobetonu 76 m3, dlažba z lomového kamene - 97 m2.

Revitalizace přítoku a okrajů staveniště, mokřady - vykopávky pro koryta vodotečí - 186 m3, hloubení jam nazapažených - 37 m3, svahování v zářezech - 580 m2, založení lučního trávníku výsevem - 6 039 m2, úprava pláně bez hutnění - 580 m2, výsadba sazenic 1 908 ks.

Chemické odplevelení před založením kultury - 1 506,25 m2, založení lučního trávníku výsevem 22 500 m2, výsadba keřů bez balu do jamky - 415 ks, výsadba stromů bez balu do jamky - 2500 ks, vybudování ochranného oplocení.

 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.