Reference > Vodohospodářské stavby

Technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní nádrže Vranov a úprava části stávajícho náhonu řeky Dyje - Frainer Thaya / Vranovská Dyje

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Termín provedení: 08/2014 - 11/2014
Cena : 6 393 000,00 Kč bez DPH

Rekonstrukce poškozených konstrukcí náhonu Nad Papírnou tj. dno, stěny  a jejich následná úprava do bezvadného stavu, statické zajištění stěn náhonu (injektáž, kotvy), nadzákladové zdivo obkladní a kyklopské - 150 m3, balvanitý skluz - 230 m2, bourací práce historických zděných konstrukcí z kamene v rozsahu 430 m2. U dalších stavebních objektů provedení terénních úprav za účelem zřízení záchytného profilu ropných látek v korytě toku, zřízení zpěvněné komunikace, sjezdu do koryta a zřízení kotevních sloupků na obou březích Dyje.
 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.