Reference > Vodohospodářské stavby

Revitalizace údolní nivy, k.ú. Nemochovice

Objednatel: Obec Nemochovice
Termín provedení: 05/2014 - 09/2014
Cena : 3 929 000,00 Kč bez DPH

Zahloubení koryta potoka, trasa potoka upravena vytvořením meandrů, v blízkosti koryta  toku provedeny čtyři tůně. Na pravém i levém břehu byly vytvořeny zemní valy sloužící k zachycení splavenin z přilehlých zemědělsky obdělávaných  pozemků během přívalových srážek. V horní části údolní nivy provedena revitalizace zemníku. V rámci revitalizace byly vysázeny druhově vhodné dřeviny a křoviny v počtu 874 ks, založen trávník o ploše 35 655 m2.
 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.