Reference > Vodohospodářské stavby

Revitalizace prvku ÚCES - LBC Pastvisko

Objednatel: Obec Kovalovice
Termín provedení: 10/2015 - 11/2015
Cena : 1 490 000,00 Kč bez DPH

Provedení nezapažených odkopávek - 4 442,2 m3, svahování v zářezech - 4 416,3 m2,  úprava pláně v zářezech se zhutněním - 1 550 m2, úprava pláně v násypech - 1 047 m2, vegetační úpravy - chemické odplevelení před založením postřikem - 3 000 m2, obdělání půdy vláčením - 22 000 m2, výsev předplodiny na rovině - 11 000 m2, oddělení půdy smykováním v rovině - 11 000 m2, výsadba sazenic stromů do 1,5 m - 89 ks, výsadba sazenic stromů do 3 m - 38 ks, hloubení jamek bez výměny půdy a výsadba sazenic keřů - 2 464 ks, chemická ochrana dřevin před okusem - 2 465 ks, mulčování rostlin tl. do 0,1 m - 1551 m2, oplocení lesních kultur výšky 1,6 m - 850 m, založení lučního trávníku výsevem v ploše - 25 000 m2.
 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.