Reference > Vodohospodářské stavby

Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice - Mezivodí

Objednatel: Obec Křenovice
Termín provedení: 04/2014 - 09/2015
Cena : 14 846 000,00 Kč bez DPH

Jez - hloubení jam nezapažených - 299,4 m3, zaberanění ocelových štětovnic - 308 m2, konstrukce jezu z mrazuvzdorného železobetonu - 196,373 m3, zához z lomového kamene - 39,605 m3, dlažba z lomového kamene - 108,258 m2, ocelová lávka, ocelové zábradlí - 18 m.

Mlýnský náhon - vykopávky pro koryta vodotečí - 1 555 m3, svahování v zářezech - 3050 m2, dlažba z lomového kamene - 45,15 m2, hloubení jam nezapažených  63 m3, svahování násypů, vyzdění čel propustku z lomového kamene.

Vodní tůně - hloubení jam nezapažených  - 5 673 m3, rozprostření zemin - 44 694,96 m2, založení trávníku strojně - 57 770 m2, dlažba z lomového kamene - 34 m2.

Suchá nádrž - hloubení jam nezapažených 11 003,584 m3, hloubení rýh - 961,04 m3, svahování v zářezech - 4 165 m2, zdivo základové z lomového kamene - 89,12 m3, filtrační vrstvy ze štěrkodrti - 165,515 m3, filtrační vrstvy z hrubého kameniva - 950 m3, dlažba z lomového kamene - 98 m3, balvanitý skluz z lomového kamene - 36,4 m3.

Přeložka plynovodu, vodovodu, pročištění svodného příkopu, výsadba dřevin s balem do jamky - 110 ks, ožínání sazenic - 1320 ks, osazení kůlů, zrušení železničního mostu.

 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.