Reference > Vodohospodářské stavby

Jez na Svitavě, Cacovice, oprava stavební části včetně zahrazení

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Termín provedení: 07/2015 - 11/2015
Cena : 4 050 282,00 Kč bez DPH

Oprava přelivné plochy a přiléhajících konstrukcí, odbourání rozrušené části betonu a provedení nové betonové plochy včetně vyztužení a zmonolitnění se stávající konstrukcí. Oprava nábřežních zdí v nadjezí i podjezí, opravení a doplnění stávajícího opevnění svahů včetě opravy dlažby v podjezí a provedení kamenné rovnaniny za spadištěm.
 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.