Reference > Vodohospodářské stavby

Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Termín provedení: 02/2014 - 10/2014
Cena : 5 765 000,00 Kč bez DPH

Odstranění křovin - 600 m2 a kácení 181 ks stromů, zemní práce - výkop pod vodou 3 000 m3, odkopávky 1 350 m3, vykopávky koryt vodotečí 4900 m3, svahování násypů 9 500 m2, uložení sypaniny do násypů - 3 000 m3, zemní hrázky melioračních kanálů - 2 800 m3, zřízení ochranné vrstvy pletiva na svahu - 7 000 m2, provedení záhozu z lomového kamene - 3 500 m3.
 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.