Reference > Dopravní stavby

Polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 v k.ú. Olešnice na Moravě

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JM kraj, Pobočka Blansko
Termín provedení: 03/2014 - 10/2014
Cena : 9 817 000,00 Kč bez DPH

Polní cesty HC1 a HC7 - rozrušení stávající cesty - hl. 30 cm, recyklace materiálu a jeho zpětné použití pro spodní vrstvu komunikace, štěrk 0 - 63 vtl. 15 - 27 cm, živičný spojovací postřik a dvě živičné vrstvy v celk. tl. 9 cm (obalované kamenivo tl. 5 cm, asfaltobeton tl. 4 cm).

Polní cesty HC5, HC6 a HC9 - sejmutí drnové vrstvy, odtěžení zeminy, štěrkopísek t. 20 - 32 cm, mechanicky zpevněné kamenivo tl. 20 cm, živičný spojovací postřik a dvě živičné vrstvy v celk. tl. 9 cm (obalované kamenivo tl. 5 cm, asfaltobeton tl. 4 cm).

Polní cesta HC7 - oprava stávajícího mostu - betonové prefabrikované rámy typu "Beneš" dl. 6 m, průtočný profil  2 x 1,5 m.

Polní cesty HC1 a HC6 - ozelenění - založení trávníku a výsadba stromů podél cest

 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.