Reference > Dopravní stavby

Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna

Objednatel: Městys Nedvědice
Termín provedení: 04/2014 - 01/2015
Cena : 16 616 000,00 Kč bez DPH

Zemní práce v rozsahu 6 453 m3, kácení 126 vzrostlých stromů, úprava pláně 7 674 m2, stabilizace podkladu 6 084 m2, zhotovení podkaldních vrstev z kameniva a KSC 4 672 m2, pokládka asfaltových vrstev 2 516 m2, kladení zámkové dlažby 2 154 m2, osazení obrubníků 1 598 bm, zhotovení gabionové zdi vč. zpevnění podloží geobuňkami 916 m3, montáž dopravního značení 75 ks, výstavba zděného objektu parkoviště, dešťová kanalizace a požární nádrž, přípojka splaškové kanalizace s jímkou, kopaná studna, přípojka NN, osvětlení, terénní a sadové úpravy.
 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.