Reference > Dopravní stavby

LC Na Stříbrný kopec

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Termín provedení: 07/2015 - 08/2015
Cena : 1 187 000,00 Kč bez DPH

Provedení opravy a modernizace lesní cesty - sejmutí ornice 167,625 m3, odkopávky a prokopávky nezapažené 46,5 m3, rozprostření zemin o tl. vrstvy do 0,1 m - 1 676 m2, úprava pláně v zářezech se zhutněním - 3 092 m2, svahování násypů - 67,05 m2, podkladní vrstva z betonu t. 100 - 150 mm - 8,76 m2, zához z lomového kamene - 7,875 m3, montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky - 6,7 m, obetonování potrubí 4,36 m3, bourání trubního propustku.
 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.