Reference > Dopravní stavby

Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR - II. etapa

Objednatel: SEIETELSKY stavební s.r.o.
Termín provedení: 03/2015 - 05/2015
Cena : 4 057 000,00 Kč bez DPH

Komunikace v Přízřenicích z penetračního makadamu o ploše 1 616,25 m2, pokládky vrstvy geobuněk  1724 m2 vč. zásypu, založení parkového trávníku o ploše 2 078,95 m2, bouární stoky z železobetonu 3,63 m3, demontáž a následné osazení poklopů a betonových dílců pro šachty přechodové skruže.

Komunikace v Modřicích - základová zeď z tvárnic ztraceného bednění 216 m2, zpevnění krajnice drceným kamenivem 660 m2, komunikace z asfaltobetonu s živičným spojovacím postřikem 2 700 m2 a penetračním makadamem 675,5 m2, osazení chodníkového betonového obrubníku 934 m, hydroizolace stávajícícho oplocení 279,5 m2, podklad ze štěrkodrti  1849 m2.

Demontáž a osazení nového oplocení, vodovod (montáž trubek z tlakového polyetylénu 228 m, montáž vodovodních šoupátek a osazení litinových šoupátkových poklopů), kanalizace (bourání stoky z železobetonu 2,17 m3, demontáž a následné osazení poklopů betonových dílcí pro šachty přechodové skruže).

 
 

Kde nás najedete

Adresa: U Svitavy 2, 618 00  Brno-Černovice
Tel.: +420 548 128 111
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz  

Zeptejte se 
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
vyrobila Omega Design, s. r. o.